Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Wprowadzenie nowej ustawy sprawia, że z dniem 01.10.2016 roku na niektóre przedsiębiorstwa nałożony zostaje obowiązek regularnego przeprowadzania audytu energetycznego. Wykonanie go do 30.09.2017 roku oraz regularna aktualizacja co 4 lata jest teraz odgórnie wymagana. Według założeń ustawy, tak cyklicznie podejmowane kroki sprawią, że zaoszczędzona zostanie zarówno energia, jak i finanse przedsiębiorstwa. Dodatkowo, nowa procedura ma pozytywnie wpłynąć na wyższy standard infrastruktury.

Już od wielu lat zajmujemy się kompleksowym i profesjonalnym przeglądem instalacji. W zakres takich usług wchodzą między innymi podstawowe kontrole, badania nowych instalacji, jej diagnostyka, inwentaryzacja oraz ocena oporu elektrycznego gruntu. Dzięki wiedzy i doświadczeniu zdajemy sobie sprawę, jak ważna jest dokładność we wszystkich wykonywanych przez nas pracach, dlatego niezmiennie doglądamy, by audyt energetyczny przedsiębiorstwa przeprowadzony został możliwie jak najbardziej rzetelnie.

Zmiany – audyt przedsiębiorstwa teraz obowiązkowy

Ze względu na ustawę o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku, każde duże przedsiębiorstwo działające na terenie Polski powinno wykonać obowiązkowy audyt energetyczny. Jedną z przyczyn, dla których nastąpiło wdrożenie zmian były Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady. Taki audyt energetyczny jest w stanie wykazać dziedziny, w których należy wprowadzić zmiany i innowacje tak, by jeszcze bardziej efektywnie wprowadzić metody oszczędzania energii. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

Jakich przedsiębiorstw dotyczy ta ustawa?

Warto wiedzieć, że nie wszystkie firmy posiadają obowiązek regularnego przeprowadzania audytu energetycznego. Ustawa przewiduje dokładnie, które przedsiębiorstwa powinny taką kontrolę zorganizować. Poniżej przedstawimy kryteria klasyfikujące. Warto wiedzieć, że wystarczy spełnienie zaledwie jednego z nich, aby zaliczać się do dużych przedsiębiorstw, a tym samym do grupy objętej obowiązkiem przeprowadzania regularnego audytu.

 • firmy zatrudniające więcej niż 249 pracowników. Wymiary godzinowe przelicza się na pełne etaty i na tej podstawie kalkuluje liczbę osób pracujących w danym przedsiębiorstwie.
 • firmy, których obrót netto w 2014 lub 2015 roku przekroczył 50 milionów euro (204,45mln złotych), a także suma aktywów na lata 2014 lub 2015 wyniosła więcej niż 43 miliony euro (175,82 mln złotych).

Jakim wymogom podlega obowiązkowy audyt energetyczny?

 1. Obowiązkowy audyt energetyczny przedsiębiorstwa powinien bazować na takich danych, które są reprezentacyjne, aktualne i możliwe do zweryfikowania. Dane te powinny dotyczyć indywidualnego zapotrzebowania na moc oraz ilości zużytej energii.
 2. Audyt energetyczny powinien dotyczyć co najmniej 90% sumy zużytej energii w badanym przedsiębiorstwie. Wymaga się, aby szczegółowo analizował zużycie energii zarówno w budynku, jak i w zespołach budynku oraz instalacjach przemysłowych, technologicznych i w transporcie.
 3. Dobrze wykonany obowiązkowy audyt energetyczny przedsiębiorstwa musi bazować na analizie cyklu życia budynku bądź zespołu budynków, jak i instalacjach przemysłowych.

Co zawiera audyt?

Pomimo tego, że każdy audyt energetyczny jest badaniem bardzo indywidualnym i zależnym od wielu różnych czynników, to sam proces jego przeprowadzania bazuje na kilku odgórnie ustalonych etapach.

 • obejmujące wszystkie elementy budynku sprawozdanie na temat obecnego stanu obiektu
 • pomiary techniczne
 • wybór odpowiednich technologii
 • analiza porównawcza
 • szacunek opłacalności inwestycji na podstawie szczegółowego sprawozdania na temat parametrów i przewidywanych kosztów
 • obranie najbardziej optymalnego wariantu
 • sprawozdanie na temat wybranego wariantu

Ze względu na zróżnicowanie potrzeb przedsiębiorstw, możliwe jest również rozszerzenie zakresu, w jakim audyt energetyczny jest przeprowadzony. Wykonuje się między innymi inwentaryzację uzupełniającą, analizy źródeł finansowania, badania efektywności energetycznej pod kątem białych certyfikatów czy też ocenę efektywności energetycznej urządzeń.

Szybki kontakt


Oddział Warszawa

501 711 896

Oddział Szczecin

690 508 670

Oddział Poznań

690 508 477

Oddział Kielce

690 508 697

Oddział Lublin

797 382 708

Oddział Białystok

505 905 076

Oddział Łódź

505 905 043

Oddział Wrocław

510 052 231

Oddział Kraków

797 382 709

Oddział Bydgoszcz

501 711 896

Oddział Gdańsk

690 508 670

Oddział Olsztyn

505 905 076

Oddział Katowice

797 382 709

Oddział Rzeszów

797 382 708

Oddział Zielona Góra

690 508 477

Oddział Opole

510 052 231

KUPUJ TANIEJ - LICYTACJA USŁUG!